Preventietips

Tien losse preventietips:

 • Laat je verwarming- en elektriciteitsinstallaties installeren en nakijken door een vakman
 • Vermijd bij het bouwen/verbouwen van je woning het gebruik van brandbare bouwmaterialen.
 • Leg nooit verlengsnoeren op plaatsen waar ze snel beschadigd en ongezien beschadigd kunnen raken en vonken brand kunnen veroorzaken: onder het tapijt, dekens of de deur.
 • Reinig regelmatig de filters van je droogkast en dampkap.
 • Droog je kledij in de droogkast of op het droogrek, niet op uw verwarming. Droge materialen schieten sneller in brand.
 • Rook nooit in bed. Dit is een van de meest voorkomende oorzaken van brand in slaapkamers.
 • Laat brandende kaarsen of wierook niet onbewaakt achter.
 • Schakel elektrische apparaten volledig uit als je ze niet gebruikt.
 • Zorg ervoor dat elektrische apparaten uit de buurt van water blijven.

Materiële bescherming:

 • Rookmelders detecteren het snelst de rook, meestal voordat jij er ook maar iets van merkt. Het waarschuwingssignaal van de rookmelder maakt je dan tijdig wakker, zodat de menselijke en materiële schade tot een minimum beperkt blijft.
 • CO-melders zijn een must voor ieder gezin. CO is een kleurloos, smaakloos, reukloos en giftig gas dat ontstaat als bijproduct van verbranding van bronnen zoals open haarden, kooktoestellen en boilers.
 • Brandblussers kunnen een ramp vermijden. Gebruik kleinere brandblussers om meerdere plaatsen in jouw woning te bescherming.
 • Met een blusdeken kan je brand bestrijden in de keuken. 
 • Zorg voor een evacuatieplan dat je regelmatig test met uw gezin.

Wat weten je kinderen over brandpreventie?

Brandwonden bij kinderen worden meestal thuis veroorzaakt en in de meeste gevallen gebeurt dit in de keuken. Leer je kinderen dus aan hoe ze brand kunnen voorkomen en hoe ze erop moeten reageren!

 • Kennen je kinderen de brandveiligheidspictogrammen? Is er brand? Zorg dat je kinderen weten hoe ze zo snel mogelijk de woning en andere gebouwen kunnen verlaten (evacuatie).
 • Leer je kinderen het nummer van de hulpdiensten aan.
 • Houd je kinderen weg van gasinstallaties en giftige of ontvlambare producten.

Veilig gas gebruiken

Laat je gasinstallatie regelmatig controleren en onderhouden door een vakman. Gebruik je gasflessen? Sluit ze dan na gebruik, zet de gasflessen rechtop, bewaar ze niet in warmte of bij ontvlambare materialen en controleer de flexibele aansluitingen. Sluit de hoofdkraan als het gas lange tijd niet gebruikt (bijvoorbeeld tijdens vakanties).