1. Kleine kamergerelateerde logies (minder dan 6 verhuureenheden, minder dan 13 slaapplaatsen)

  • Per verdieping en per 150m² minstens één schuimbrandblusser van 6l of poederbrandblusser van 6kg. Voor logies raden we schuimbrandblussers aan, omdat deze veel minder nevenschade veroorzaken dan poederbrandblussers. Poeder is zelf ook veel moeilijker om op te kuisen dan schuim.
  • De locatie van de bluseenheden mag je grotendeels zelf kiezen. Ze moeten ofwel in de logies zelf, ofwel in de onmiddellijke nabijheid ervan geplaatst te worden. De brandblussers moeten steeds aan de muur opgehangen worden en de locatie ervan moet aangeduid zijn met een pictogram. Verder dienen ze aan de EN3-norm te voldoen en over een BENOR-label te beschikken.
  • Vergeet ook niet dat alle brandblussers jaarlijks gecontroleerd moeten worden door een gespecialiseerd bedrijf!
  • Als B&B dien je ook voldoende vluchtwegen te voorzien: minstens 2 voor elke logie. Dat zal in de praktijk weinig moeilijkheden opleveren: de eerste vluchtweg is de standaard uitgang, en de tweede mag een raam/balkon zijn dat met een brandweerladder te bereiken is. De vluchtweg dient wel steeds duidelijk aangegeven te worden met pictogrammen en noodverlichting: elke richtingswijziging moet met een pictogram aangeduid worden.
  • Tot slot dienen alle logies ook van rookmelders worden voorzien: in elke slaapkamer eentje, en in elke ruimte op de vluchtweg (tot aan de toegangsdeur) een extra melder. Per verdieping dient er minstens 1 rookmelder aanwezig te zijn. De rookmelders moeten een ingebouwde niet-vervangbare batterij hebben die minstens 5 jaar meegaat.

2. Grote kamergerelateerde logies (meer dan 5 verhuureenheden, meer dan 12 slaapplaatsen)

De regeling voor grote logies is heel wat complexer en vereist een situatie-per-situatie-benadering. Contacteer jouw lokale brandweerzone voor een gepersonaliseerde audit.

3. Terreingerelateerde logies

Verder dien je ook aan een van beide voorwaarden te voldoen:

  • Ofwel heeft elke bluspost ook een schuimblustrolley van 50l of poederblustrolley van 50kg. In dat geval dien je afzonderlijk ook een watervoorraad van minstens 50m³ te voorzien. Dat mag ook een naburige vijver of kanaal zijn (maximaal 200 meter afstand).
  • Ofwel installeer je over het hele terrein hydranten (1 per bluspost), die verbonden zijn aan het waterleidingsnet.